به منظور تبلیغ کسب کار شما به صورت تبلیغات ساعتی اینستاگرام لطفا یکی از انواع تبلیغات زیر را انتخاب و روی دکمه سفارش کلیک نمایید :
پکیج ویژه سبک زندگی 6 ساعته
۲۶۰ هزار تومان
 • ۳۰ ساعت مجموع نمایش
 • ارایه گزارش در پنل
پکیج اقتصادی سبک زندگی 6 ساعته
۱۷۵ هزار تومان
 • ۳۰ ساعت مجموع نمایش
 • ارایه گزارش در پنل
پکیج ویژه عمومی 6 ساعته
۲۹۰ هزار تومان
 • ۳۰ ساعت مجموع نمایش
 • ارایه گزارش در پنل
پکیج اقتصادی عمومی 6 ساعته
۱۷۵ هزار تومان
 • 30 ساعت مجموع نمایش
 • ارایه گزارش در پنل
پکیج اقتصادی گردشگری 6 ساعته
۲۹۵ هزار تومان
 • 30 ساعت مجموع نمایش
 • ارایه گزارش در پنل
پکیج ویژه گردشگری 6 ساعته
۳۶۵ هزار تومان
 • 30 ساعت مجموع نمایش
 • ارایه گزارش در پنل