همین الان شروع کنید!

0$

با تشکر تا چند لحظه دیگر به صفحه تسویه حساب منتقل می شوید

انتخاب نوع تبلیغ

لطفا نوع تبلیغات را انتخاب نمایید و روی دکمه مرحله بعد کلیک نمایید

برای تبلیغ در تلگرام کلیک نمایید

برای تبلیغ در اینستاگرام کلیک نمایید

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تبلیغ کلیکی یا تبلیغ بازدیدی

لطفا یکی از انواع تبلیغات در تلگرام را انتخاب نمایید :

هزینه تبلیغ به تعداد سفارش کلیک شما بر روی لینک تبلیغاتی محاسبه میشود. (کلیک صحیح بر روی لینک تبلیغتان)

بدین صورت که تعداد افرادی که در کانال های تلگرام تبلیغ شما را مشاهده میکنند مورد نظر است که بازدید از بنر تبلیغاتی با توجه به آمار تلگرام مشخص می گردد. دراینگونه تبلیغات میتوانید علاوه بر گذاشتن عکس، متن و لینک از شماره تلفن هم برای برقراری ارتباط مشتری استفاده کنید .

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

اینستاگرام

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

روش های ارسال تبلیغات کلیکی

آيا تبلیغ تصویری ایست یا متن بلند؟

در این نوع تبلیغ عکس در قسمت بالا قرار میگیرد و شما مجاز به وارد کردن 175 کاراکتر در زیر عکس می باشید

در این نوع تبلیغ عکس در پایین متن قرار می گیرد و شما مجاز به وارد کردن 4000 کاراکتر هستید و همینطور شما می توانید متن داخل تبلیغ را لینک دار کنید

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تنظیمات ارسال تبلیغ کلیکی تصویری

کانال های نمایش دهنده :
@salamatTV_channel @Alooo_doctor @ManoDocy @bastar_khab @dr_anoshee @doctoroz @istgahe_salamati @Family_Health20 @zanashoei20 @Tabib_1000 @Moshavere_Channel @faaldoony @faalroozane @ParnianShab @kadbaanooo @rain_of_l0ve @banooye_bakelas @Zendegiye2Nafare @BanooMalakeBash @idyllic_me @ejazz_khoraki @khanooooomane
کانال های نمایش دهنده :
@Irperspolis @EsteghlalPage @esteghlaltelegram @EsteghlalFc_Fans @percpolici @Esteghlalss@parsinehnews @Roozname @rooz_news1 @Ottaghe_khabar @beruznews @News2030ir @NewsFouri_ir @akhbar_shabangahi
کانال های نمایش دهنده :
@Irperspolis @EsteghlalPage @esteghlaltelegram @EsteghlalFc_Fans @percpolici @Esteghlalss@parsinehnews @Roozname @rooz_news1 @Ottaghe_khabar @beruznews @News2030ir @NewsFouri_ir @akhbar_shabangahi
کانال های نمایش دهنده :
@Hashtrishterii @sarayeketab @cafe_aramesh @kudakk @english_ch @enmagazine @enbook @engeeneringbooks @modemagazine @MOSBAT2014 @b_etelaat @academic_library @phdhi @danestanihayekhob @danestanihayekhob1 @tahavoldaron @wikizoom
کانال های نمایش دهنده :‌
@tanehayeghadimi @videya1 @ahangdahe @ahangdahe60 @irwikimusic @samfoni1 @filmgraph @pmc1st @pmcturk @Alvandmusic @iranmusic @ifilmeTV @my_rjmusic @Video_4Fun
کانال های نمایش دهنده :
@Hashtrishterii @sarayeketab @cafe_aramesh @kudakk @english_ch @enmagazine @enbook @engeeneringbooks @modemagazine @MOSBAT2014 @b_etelaat @academic_library @phdhi @danestanihayekhob @danestanihayekhob1 @tahavoldaron @wikizoom

نام تبلیغ را وارد نمایید

حداکثر ۱۷۴ کاراکتر وارد نمایید .

یک عکس مربعی ترجیحا انتخاب نمایید.

لطفا تعداد هر کلیک را با کشیدن روی نوار بالا مشخص نمایید. تعداد بالای ۱۰۰ هزار تا قیمت هر کلیک ۱۸۰ تومان محاسبه می شود.

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تنظیمات ارسال تبلیغ کلیکی متن بلند

کانال های نمایش دهنده :
@Irperspolis @EsteghlalPage @esteghlaltelegram @EsteghlalFc_Fans @percpolici @Esteghlalss@parsinehnews @Roozname @rooz_news1 @Ottaghe_khabar @beruznews @News2030ir @NewsFouri_ir @akhbar_shabangahi
کانال های نمایش دهنده :
@salamatTV_channel @Alooo_doctor @ManoDocy @bastar_khab @dr_anoshee @doctoroz @istgahe_salamati @Family_Health20 @zanashoei20 @Tabib_1000 @Moshavere_Channel @faaldoony @faalroozane @ParnianShab @kadbaanooo @rain_of_l0ve @banooye_bakelas @Zendegiye2Nafare @BanooMalakeBash @idyllic_me @ejazz_khoraki @khanooooomane
کانال های نمایش دهنده :
@Hashtrishterii @sarayeketab @cafe_aramesh @kudakk @english_ch @enmagazine @enbook @engeeneringbooks @modemagazine @MOSBAT2014 @b_etelaat @academic_library @phdhi @danestanihayekhob @danestanihayekhob1 @tahavoldaron @wikizoom
کانال های نمایش دهنده :
@Hashtrishterii @sarayeketab @cafe_aramesh @kudakk @english_ch @enmagazine @enbook @engeeneringbooks @modemagazine @MOSBAT2014 @b_etelaat @academic_library @phdhi @danestanihayekhob @danestanihayekhob1 @tahavoldaron @wikizoom
کانال های نمایش دهنده :
@Irperspolis @EsteghlalPage @esteghlaltelegram @EsteghlalFc_Fans @percpolici @Esteghlalss@parsinehnews @Roozname @rooz_news1 @Ottaghe_khabar @beruznews @News2030ir @NewsFouri_ir @akhbar_shabangahi
کانال های نمایش دهنده :‌
@tanehayeghadimi @videya1 @ahangdahe @ahangdahe60 @irwikimusic @samfoni1 @filmgraph @pmc1st @pmcturk @Alvandmusic @iranmusic @ifilmeTV @my_rjmusic @Video_4Fun

تعداد هر کلیک را توسط کشیدن روی نوار بالا مشخص نمایید تعداد بالای ۱۰۰ هزار تا هر کلیک ۲۸۰ تومان

نام تبلیغ را وارد نمایید

می توانید تا ۴۰۰۰ کاراکتر وارد نمایید.

یک عکس مربعی ترجیحا انتخاب نمایید.

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تنظیمات ارسال تبلیغ بازدیدی

هزینه تبلیغ بر اساس تعداد نمایش محاسبه خواهد شد.

کانال های نمایش دهنده :
@salamatTV_channel @Alooo_doctor @ManoDocy @bastar_khab @dr_anoshee @doctoroz @istgahe_salamati @Family_Health20 @zanashoei20 @Tabib_1000 @Moshavere_Channel @faaldoony @faalroozane @ParnianShab @kadbaanooo @rain_of_l0ve @banooye_bakelas @Zendegiye2Nafare @BanooMalakeBash @idyllic_me @ejazz_khoraki @khanooooomane
کانال های نمایش دهنده :
@Irperspolis @EsteghlalPage @esteghlaltelegram @EsteghlalFc_Fans @percpolici @Esteghlalss@parsinehnews @Roozname @rooz_news1 @Ottaghe_khabar @beruznews @News2030ir @NewsFouri_ir @akhbar_shabangahi
کانال های نمایش دهنده :
@Irperspolis @EsteghlalPage @esteghlaltelegram @EsteghlalFc_Fans @percpolici @Esteghlalss@parsinehnews @Roozname @rooz_news1 @Ottaghe_khabar @beruznews @News2030ir @NewsFouri_ir @akhbar_shabangahi
کانال های نمایش دهنده :
@Hashtrishterii @sarayeketab @cafe_aramesh @kudakk @english_ch @enmagazine @enbook @engeeneringbooks @modemagazine @MOSBAT2014 @b_etelaat @academic_library @phdhi @danestanihayekhob @danestanihayekhob1 @tahavoldaron @wikizoom
کانال های نمایش دهنده :
@Hashtrishterii @sarayeketab @cafe_aramesh @kudakk @english_ch @enmagazine @enbook @engeeneringbooks @modemagazine @MOSBAT2014 @b_etelaat @academic_library @phdhi @danestanihayekhob @danestanihayekhob1 @tahavoldaron @wikizoom
کانال های نمایش دهنده :‌
@tanehayeghadimi @videya1 @ahangdahe @ahangdahe60 @irwikimusic @samfoni1 @filmgraph @pmc1st @pmcturk @Alvandmusic @iranmusic @ifilmeTV @my_rjmusic @Video_4Fun

نام تبلیغ را وارد نمایید

می توانید تا ۴۰۰۰ کاراکتر وارد نمایید.

یک عکس مربعی ترجیحا انتخاب نمایید.

تعداد هر بازدید را توسط کشیدن روی نوار بالا مشخص نمایید ||تخفیف||هزینه ابتدایی ۲.۵ تومان در فاکتور نهایی محاسبه می شود. هزینه بالای ۱ میلیون بازدید ۲.۳ تومان و هزینه بالای ۳ میلیون بازدید ۲.۲ تومان محاسبه خواهد شد.

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تبلیغ ساعتی یا تبلیغ بازدیدی و یا اسپانسر اینستاگرام

لطفا یکی از انواع تبلیغات در اینستاگرام را انتخاب نمایید :

در این شیوه آگهی شما به صورت فرمت قابل قبول اینستاگرام منتشر می گردد و در پیج های منتخب به نمایش گذاشته می شود . تعرفه ها به صورت ساعتی محاسبه می شود که برای سهولت در انتخاب ، ما پکیج های مختلف رو برای شما در نظر گرفتیم.

در این شیوه متن و کلیپ60 ثانیه ای شما با بیشترین اثر و الهام بخشی منتشر می گردد و در پیج های محبوب و پربیننده به نمایش گذاشته می شود.در تبلیغات ویدیویی مهم دیده شدن کامل ویدئو معیار ما است.

در این شیوه خود اینستاگرام برای شما تبلیغات را به نمایش می گذارد و از یک سیستم هوش مصنوعی برای نمایش تبلیغ شما استفاده خواهد کرد و یک دکمه آبی زیر عکس یا ویدیوی شما به نمایش میگذارد که میتوانید به پیج یا سایت خود یا شماره تماس لینک دهید.

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تنظیمات ارسال تبلیغ بازدیدی اینستاگرام

هزینه تبلیغ بر اساس تعداد نمایش محاسبه خواهد شد.

نام تبلیغ را وارد نمایید

می توانید تا ۳۰۰ کاراکتر وارد نمایید.

آيا کاربران مجاز به گذاشتن کامنت زیر تبلیغ شما هستند؟

یک عکس مربعی ترجیحا یا یک کلیپ ۶۰ ثانیه ای انتخاب نمایید.

تعداد بازدید را با کشیدن موس روی نوار بالا تعیین کنید / هزینه هر ۱۰۰۰ بازدید ۱۲ هزار تومان می باشد. حداقل سفارش ۱۰ هزار بازدید است

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تنظیمات ارسال تبلیغ ساعتی اینستاگرام

هزینه تبلیغ بر اساس ساعت نمایش محاسبه خواهد شد.

نام تبلیغ را وارد نمایید

می توانید تا ۳۰۰ کاراکتر وارد نمایید.

آيا کاربران مجاز هستند زیر تبلیغ شما کامنت بگذارند؟

یک عکس مربعی یا یک کلیپ ترجیحا انتخاب نمایید. در صورتیکه کلیپ اپلود میکنید یک عکس هم به عنوان کاور آپلود نمایید که کاربر قبل از شروع فیلم آنرا ببیند

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

تنظیمات ارسال تبلیغ اسپانسری اینستاگرام

هزینه تبلیغ بر اساس تعداد نمایش محاسبه خواهد شد.

هزینه تبلیغ را با کشیدن موس روی نوار بالا تعیین نمایید / هزینه هر ۱۰۰۰ کلیک روی لینک ۱۲ هزار تومان می باشد. حداقل سفارش ۵۰ هزار کلیک است

نام تبلیغ را وارد نمایید

می توانید تا ۳۰۰ کاراکتر وارد نمایید.

آيا کاربران مجاز به گذاشتن کامنت زیر تبلیغ شما هستند؟

نام کشوری که میخواهید تبلیغ شما در ان کشور نمایش داده شود مانند ایران / امارات / حوزه خلیج فارس

یک عکس مربعی ترجیحا یا یک کلیپ ۶۰ ثانیه ای انتخاب نمایید.

شما باید یک گزینه را برای ادامه انتخاب نمایید

مرحله بعدی

قیمت نهایی

قیمت نهایی تبلیغ شما :

خلاصه سفارش شما

توضیحاتاطلاعاتتعدادقیمت
تخفیف :
مجموع :

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های سایت وبمستریون منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های وبمستریون تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

قوانین نمایش تبلیغ در کانال

انجام دادن موارد زیر باعث مسدود شدن حساب کاربری شما می شود 
- تغییر در محتوی تبلیغ گرفته شده از وبمستریون , باید تبلیغ دریافت کرده به همان شکل در کانال forward شود 
- سعی در تحریک کردن(شعار یا متن دروغ) اعضاءِ خود برای کلیک کردن بر روی تبلیغ . 
- نمایش تبلیغ در کانال های دیگر, تبلیغ فقط باید در کانالی که از بوت درخواست تبلیغ کرده نمایش داده شود 
- گذاشتن لینک بر روی یک عکس یا متن دیگر

قوانین سایت به صورت زیر میباشد

در صورت بروز خطا و یا خرابی لینک همان روز تغییرات را به آیدی پشتیبانی تلگرامی و یا شماره های پشتیبانی مندرج در سایت اطلاع دهید. 
هرگونه تغییر در مشخصات کانال ثبت شده در سایت بدون اطلاع: تغییر محتوا غیر اخلاقی، درج کانال ویا لینک واسطه، خصوصی کردن کانال، تغییر در تعداد و ریزش بیش از حد اعضا تغییر لینک ثبت شده یا هرگونه اقدامی که منجر به عدم دسترسی بازرس مربوطه برای پیگیری تبلیغات گردد خطا بوده و موجب مسدودیت کانال خواهد شد.

رعایت موازین اخلاقی. عدم انتشار مطالبی که متضمن توهین به ادیان الهی باشد.
رعایت قوانین کشوری و پرهیز از انتشار مطالب خلاف امنیت و استقلال ملی.
رعایت حریم خصوصی و حقوقی افراد. 
از جمله، عدم اهانت به شخصیت های مذهبی، سیاسی، حقیقی و حقوقی کشور و به ویژه کاربران سایت .

تبلیغ من را سفارش بده