در تبلیغات کلیکی تلگرام هزینه هر کلیک روی لینک جوین کانال شما محاسبه می شود و تضمین می کند که کاربر به کانال شما اضافه می شود. لطفا یکی از موارد را بنابه نیاز خود انتخاب و روی دکمه سفارش کلیک نمایید :

قیمت هر کلیک موضوعی
۲۴۰ تومان
  • محاسبه بر اساس کلیک
  • ورود تضمینی کاربر به کانال
  • ارایه گزارش در پنل کاربری
قیمت هر کلیک
۱۹۰ تومان
  • محاسبه بر اساس کلیک
  • ورود تضمینی کاربر به کانال
  • ارایه گزارش در پنل کاربری